Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 18


[ 18 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

Как да стартирате Гранд начин за хора наруши, обикновено се опитват да
принципа на човечеството, както и в границите на точността и справедливостта на!
, как те увеличават спекулации и измами,
обикновено създава огромни усилия на изкуствени корекция!
как ще премине на съгласуваността на големи племена обикновено възниква от усилията на
на принципа на дъщерни маршала, както и братско любов!
, и как страни и семейства бъркотия и анархията
, обикновено започва усилията на принципа за лоялност и граждански poddajnosti!


Your thoughts

by , June 11, 2012

Дори това по всякакъв начин slibnÄ, vojenskà © zbranÄ Ε, Ε ¥ не са astnà ©
prostÅ ресурси и Fanuel коитус са просто Е в код!
, поради това, че пътя до nespoÄ_Ã_và на v на хора,!
¾ knÃ_Å ¾ ата setrvÃ, vajÃ_ v стая,
след zÃ_skÃ, evahu pÅ войната магистрала към Е ovã¡ nÃ_, които са напуснали,
¾ knÃ_Å ¾ когато ата zaÄ_nou zachÃ, zbranÄ на z с мен
, тогава zÃ_skÃ, evahu pÅ войната магистрала към Е ovã¡ nÃ_.
Vojenskà © zbranÄ наистина не е Е, Е ¥ astnà © prostÅ:
и nemajÃ_ да бъде ½ t Китай машина, ние lechtilà © Ä_lovÄ ка!
го защото той никога не nesahà и липса, какъв поставя nadevÅ, e,
са mÃ_rovÃ, vyjednÃ, nÃ_ войната.

by , June 22, 2012

Пътят до хора в © prapÅ описанието vodnÃ_ простота настоява, ние ¾ pÅ Ед появата на
pojmenovatelnostÃ_ и PodnebesÃ_ nepotÅ ebovala vÂ, нито v nejmenÅ, Ã_m,

by , July 3, 2012

Отговарят на jinà © â ли е poznà да nÃ_,
да си кажа, има osvÃ_cenÃ_! â

by , July 25, 2012

Ã, velkolepà е пътят до хора, schopnà да изтича наляво и надясно!

by , August 9, 2012

PevnÄ, pÅ idrÅ ¾ ujÃ_c JejÃ_ размер на PodnebesÃ_ zaÄ_ne с ubÃ_rat JejÃ_m магистрала към Рем!
и ubÃ_rajÃ_cÃ_, rem JejÃ_m, не към ohroÅ ¾, нито задоволително,

by , August 16, 2012

Да бъдат pÅ Ã, nÃ_ понякога е какъв stà да се придвижват, трябваше да се ½ t pÅ описанието vodnÄ на dlouhà ©,

by , August 27, 2012

Пътят на хора ¾ dy uskuteÄ_Å nezasahovà на nÃ_m!

by , September 8, 2012

VÂ nejvyÅ, Е, Ã_m стадий на енергия, като така задвижване И такъв е ЕКИ pÅ

by , September 30, 2012

НИЕ ¾ от pradà на ONAT platÃ_: ЕБА постигането на унифициране е tåsinge!

by , October 14, 2012

В илюстрират пътя на движението на хора,
v poddajnosti ebitelnost upotÅ е пътят до хора!

by , October 21, 2012

Когато ¾ от силно postavenà ½ vzdÄ lanec uslyÅ, CestÄ Ã_ за хора, vzchopÃ_ и zaÄ_ne
v nÃ_ да
когато uslyÅ, prÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, поколебах няколко hÃ, ако така, какво е то © описанието бек е
и uslyÅ, podprÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, pustÃ_ до hrozitÃ, е © smÃ_chu.