Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 23


[ 23 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

Nejmà © HovoÅ това какво е понякога pÅ irozenà ©.
на dyÅ» nebouÅ ¥ предизвикване на Тайфуна Ã_ за ¾ rÃ,
и дори prÅ описанието trÅ ¾ mraÄ_en netrvÃ, celà ½ ден.
какво е zpÅ изложение?
небето и ZemÄ.
и кога да небето и ZemÄ nedokÃ, Е ¾ zpÅ Ã_ нищо описанието сграда dlouhodobÄ, тогава какво Ä_lovÄ k!
следователно,:
следвайте Ä_inorodÄ на cestÄ хора!
и tÃ_m с ztotoÅ NÃ_ s € nÃ_te,
и tÃ_m, ztotoÅ nÃ_te I JejÃ_ "s energiÃ_ tvoÅ ИВА Te!
, но в ak, който става souÄ_à на stÃ_ JejÃ_ ztrà за вас и понякога nÃ_m, ztotoÅ ¾ s JejÃ_ ztrà на
, ztotoÅ" s nÃ_ начин на хораpociÅ ¥ щастлив път z хора!
който ztotoÅ "s nÃ_ JejÃ_ tvoÅ ИВА energiÃ_ Te pociÅ ¥ радостта JejÃ_ z tvoÅ ivà © енергия Te!
, но в АК който ztotoÅ" s nÃ_ JejÃ_ ztrà на mÃ_t ще се радваме просто z JejÃ_ ztrà за вас!
и на престане описанието на Fanuel ра, има само nedÅ описанието Fanuel ra!


Your thoughts

by , June 28, 2012

Да бъдат pÅ Ã, nÃ_ понякога е какъв stà да се придвижват, трябваше да се ½ t pÅ описанието vodnÄ на dlouhà ©,

by , July 26, 2012

Пътят на хора ¾ dy uskuteÄ_Å nezasahovà на nÃ_m!

by , August 24, 2012

VÂ nejvyÅ, Е, Ã_m стадий на енергия, като така задвижване И такъв е ЕКИ pÅ

by , October 3, 2012

НИЕ ¾ от pradà на ONAT platÃ_: ЕБА постигането на унифициране е tåsinge!