Хора Te Чинг училище Piao Yu-suen

Home > dansk > 23


[ 23 ] Хора Te Чинг училище

by Piao Yu-suen, 1982

То е естествено да се каже малко.
A буря няма да продължи на следващия ден,
бури да не бъде деня.
е небето и земята, която произвежда тези неща.
И ако небето и на земята не може да продължи,
, как да е възможно за човек?
, който проследява хора, е с хора.
, който е праведен, е с добродетелта.
, които се изгубите, се чувстват изгубени.
него, което е едно цяло с хора, хора запълване с радост.
, който е едно цяло с основа, силата на него ще отнеме постоянно пребиваване.
кой е този с грешката, грешката допълнително води astray.
това, което не покаже достатъчно вярност, няма да изпълни доверие
.


Your thoughts

by , October 11, 2012

Какво може да дръпнете заедно, трябва първо да се удължи.