Хора Te Чинг училище Anonymous

Home > Deutsch > 23


[ 23 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymous, 2005

Тези, които знаят са необходими няколко думи
Вихрушка отнема не цялата сутрин
дъжд душ отнема не целия ден
където вятър и дъжд идват от?
преминете от природата,
, когато вятър и дъжд не може дълго характер, защо
човек трябва да говорите, тогава толкова много?
, това е, който проследява съвестта си, да съвпадне със си съвестта
, в които са примерен живота ще бъде модел
, но всеки сам губи знае дори познати кой е които Фелисити намира
, който губи себе си, което не губи истинския живот
вече са намерили себе си, който не е познат


Your thoughts