Хора Te Чинг училище Douglas Allchin

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Douglas Allchin, 2002

Кой ще трябва да надхвърлят начина, по който
думи.
които ще знаят света
проследяване трябва да надхвърлят имена.
Nameless, всички неща, които започват.
наименована, всичко се раждат.
като празни за намерения, някой може да бъде запълнена с awe.
, пълна с намерениеедин май знае какво е манифест.
един източник, различни шрифтове.
чудеса и.
от Уондър в чудно,
съществуване отваря.


Your thoughts

by , July 2, 2012

Търси в: не можете да видите го,
за е невидими.

by , August 4, 2012

Древните adepts на пътя,
как незначително ангажирани,
как cryptically прави проникновен.
още фрагменти от тяхната мъдрост продукт:
предупреждава, сякаш treading над Мразовито потоци.
Cautious, сякаш застрашени от съседи.