Хора Te Чинг училище George Cronk

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by George Cronk, 1999

Хора, които може да се определи не е истински хора.
името, което могат да бъдат посочвани не е истински име.
неназоваемия [хора] е източникът на небето и земята.
Naming е майка на всички особено неща.
свободни от желание, имате реалност.
Trapped се в желанието,, виждате само участия.
реалност и облик имат различни имена,
, но те възникват от същия източник [т.е., хора].
, този източник се нарича тъмнина, дълбоко тъмнината;
и все още е начин за всички мъдростта.


Your thoughts

by , June 14, 2012

Облик, но вие можете не видите я
Слушай, но не можете да чувате потребителя.

by , June 28, 2012

Tao–Masters на старите е дълбоко мъдрост и дълбоко разбиране.

by , July 12, 2012

Изпразнете сами.
спокойствие.
десет хиляди неща дойде и да отида.

by , August 7, 2012

Най-добрите владетел: едва ли е известно, че съществуват.