Хора Te Чинг училище Victor H. Mair

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Victor H. Mair, unknown

Имената, които могат да бъдат посочвани не са вечен името.
nameless е произхода на хилядите същества;
Наименован е майка на хилядите същества.
по тази причина,
винаги не желание, за да наблюдава си страшен позиционната;
винаги имат желание, така че да можете да проследите си прояви.
и двата произтичат от същия източник;
Те имат различни имена, но едно и също наименование.
мистерията на мистерии,
порта на всички чудеса!


Your thoughts