Хора Te Чинг училище John WorldPeace

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by John WorldPeace, 1997

Инфинити, която може да бъде изпълнена не е
вечни безкрайност.
безкрайност, които може да се опише не е
постоянна безкрайност.
невероятно неописуема е същността
на всички включително безкрайно.
Conceiving и описва се прилага само за
прояви на безкрая.
свободни от отличия, опитът за цялост на
безкрайност.
се фокусира се върху отличия и виждате само
прояви
на безкрая.
, все още разграничение и не разграничение са, един в
безкрайност.
потенциал в потенциал е
на същността на безкрая.


Your thoughts

by , June 17, 2012

Проверете и вижте прояви на безкрайно
, но не си същност.
Слушай и чувате прояви на безкрайно
но не си същност.

by , July 4, 2012

Тези, които живеят в единение манифест, опитен безкрайно
по прост начин.

by , July 21, 2012

Съзерцавам безкрайност и се мирно, когато
ума загубени.

by , August 19, 2012

Най-добрите лидери са в хармония с техните
последователи.
следващата най-добре, са тези, които са спазени.