Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 11


[ 11 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Тридесет лъчи му на оста на колелото;
е вакуум център, който я прави полезно.
глина се форма в стъклен;
е пространството без това полезни глина.
разбиване на врати и прозорци в една стая го прави са празни пространства, които ги правят полезни.
както иползата идва от това, което е там;
помощната програма, на това, което не е там.


Your thoughts

by , July 7, 2012

Който спира в съвети на стъпалото не е полезно.
които викове не може да дава примера.
който прави презентация не облекчени.

by , August 14, 2012

Нещо, мистериозно формира
преди небето и земята.
роден в тишина и vacÃ_o,
detenià © ndose самостоятелно и без промяна,
винаги представят и в движение.

by , September 21, 2012

Как тежък е raÃ_z на светлината.
stillness е на капитана на uneasiness.