Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 12


[ 12 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Пет цветовете слепи окото.
пет усеща devoice ушите.
навреди на петте вкусове вкус.
състезания и ловуването Маден ума.
ценно обекти ръководи, ни към пепелта.
така, че, следователно Sage се ръководи от това, което не се чувства
ve.
отделяща се какво и изберете това,.
<


Your thoughts