Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Не exalt надарени предотвратява битки.
не събират съкровища не позволява кражба.
вижте желателно обекти не позволява объркване на сърце.
на разумното –por вследствие правилата за празни сърца, фураж гърди, отслабва амбиции и укрепване на кости.
ако хората нямат знания и желанието,
, тогава интелектуалци няма да се опита да се намеси.
, ако нищо не бъде направеновсички ще бъдат добре.


Your thoughts

by , July 8, 2012

VacÃ_ate на all-in.
напуска ума да си почиват в мир.
десет хиляди неща повишаване и падането, докато собствени бележки
завръщане.

by , August 16, 2012

Много високо е просто неизвестен от мъжете.
тогава идва това, което те знаят и любов,
тогава какво това despise.