Хора Te Чинг училище Cristina Bosch

Home > español > 8


[ 8 ] Хора Te Чинг училище

by Cristina Bosch, 2002

Сумата на доброто състояние е вода.
на водата, дава живот на десетте хиляди неща и не се стреми да.
потоци на места, мъже, които се отхвърлят, както се случва с хора.
Морандо, престой близо до земята.
интензивна, въвежда в дълбините на сърцето.
преговори с други, приятен и много добър характер.
parlaying, знаят автентични.
управляващи, аз знам панаир.
в бизнеса, знам, че е компетентен.
в действие, отбелязва време:
без битки; без отдадоха.


Your thoughts

by , June 27, 2012

Великата силата е да следват хора само хора.