Хора Te Чинг училище Peep Sõber

Home > eesti


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Peep Sõber, 1995

Вечен Дао е недефиниран. Името му не е същинското име. Дори преди небето и земята е Дао-анонимно и не съществува. Тя има имам сега всички olevuste
лице, което търси юноша... дори несъществуваща за първи и все още да разглежда своите тайни, които са родени начин дори ако тя е
. и никой, дори когато те имат различно име. Това е голяма дълбочина, съществуват несъответствия в единство и в хлабав врата Põhjatus
Kummastuse.


Your thoughts

by , June 18, 2012

Слепота не се вижда, звуков мълчанието не е silmale.
.