Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 12


[ 12 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

Снимки на човешките очи sokaisee; звукът го прави kuuroksi; Вкусът ще suulaen; Ловът прави тълпата диви хората; и kalleudet ще тества го.
следователно, разумно да sielustaan загриженост и aistimista.
Aistimensa, той не, но душата на двете ръце на
той.


Your thoughts

by , October 11, 2012

Преди небето и земята, произхода на естествено
беше ясно кожата.