Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 5


[ 5 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

Небето и земята не знае специфичното понятие е със сигурност; те считат всички хора и обекти като свещено жертви.
умен човек не прави разлика; Той счита всички olioina на хора, на които са направени за целите на небесни светци.
пространство е от връзки; Въпреки че той не съдържа някой от недвижима, тя е винаги размера на, както и други тя sorru се намира в обращение, толкова повече той води до
, но сега големият човек се изпразни бързо... ltsehillintää не притежава никакви
по-добре.


Your thoughts

by , June 11, 2012

«Когато Тао е загубено, следвайте хора в средата на благотворителност и задължението, срещу съсед.

by , June 22, 2012

Чрез представяне на ваши собствени itsevankurskautensa и отхвърляне на мъдростта на хора подобри
от hyväntekeväisyydestä и suunnattomasti.

by , July 3, 2012

Оставете oppinne и vapautukaa murehtimisesta; разликата между сигурност и несигурност не е толкова голям,.