Хора Te Чинг училище Pekka Ervast

Home > suomi > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Pekka Ervast, 1925

И небето, което ще остане в страната за дълго време.
го толкова нематоди, които могат да ги е небрежността на през целия си живот. Следователно те ще остане като философ, която е
välittämätön, обаче, е най-голямата сред хората; и дори, ако той се грижат за себе си, въпреки това, той все още поддържа.
той е най-epäitsekkäin и най-
със сигурна.


Your thoughts