Хора Te Чинг училище Stanislas Julien

Home > français


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Stanislas Julien, 1842

Начина, по който могат да бъдат изразени с думата не е вечен начин; името, което могат да бъдат посочвани не е името Лорд.
(L'être) няма име е произходът на небето и земята; с име, е майка на всички неща.
, това е защо, когато сте постоянно свободни от страсти, тя е неговата духовна същност. Когато имате постоянно страсти, наблюдавани във формуляр за ограничена.
тези две неща, имат един и същ произход и получават различни имена. Те се наричат и двата дълбочина. Са дълбоко, двойно дълбочина. Той е порталът за всички неща духовност.


Your thoughts