Хора Te Чинг училище Iván Stojits

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Iván Stojits, 1996

По думите на вечните хора не е всички този
. вечни Taot име на принтера, това е забранено.
май megnevezhetetlen хора и доброто състояние на земята във видимата външната природа и същност
. проявление на невидимите Taonak
хора да научите само. напълно пречистен душата да получите пристрастен към
., само външната успокоят страсти.
невидими хора и видими характер е всъщност само един
Величествената élettenger.
, хора, тайнственото szülõanya kifürkészhetetlen си
.


Your thoughts

by , July 1, 2012

¡ Gossà ¡ Vilà направя (g), за да bà là thatunk, rmennyire ¡ rkà © fà ¼ r ¼ sszÃ.
в тишина да чуя не това, което ¡ rhogy figyelà ¼ akÃ, НК е изображението ressà à ¡.

by , August 2, 2012

Изображението © bà ¶ lcsek как gi ¡ rtasak mà © lysà са били на Бог тайнственото ismeretà © © gek.