Хора Te Чинг училище Péter Szentmihályi Szabó

Home > magyar


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Péter Szentmihályi Szabó, unknown

С голямо разнообразие от тайните започва на пътуването .
О, аз съм страхувам, ми скъпи, пътя.
, аз знам какво е края на мистерии, все още, ако megnevezlek
.,
-
И майка ми е избран като vágyaim,
, командващ на пътуването вече е в мен, нито да се върна към
надолу.
S
S megneveztelek, ако аз Изпил rejtelmeid
magamba, как Útét,
или
, или ненужни, вече е на път, или сте в ми постоянно защото те са
,
Kapudban
тръгване и пристигане.


Your thoughts

by , June 14, 2012

СГРЕШЕНО ¼ nà ©, megà ©, keny, редки rinthetetlen.

by , June 28, 2012

N по ã не знам пътя.