Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 16


[ 16 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Ако вашият единица s, savtÄ i, ¡ на pÄ_rspÄ, които са одобрени "Бу
svÄ_rstÄ" мир без играта ви bÄ_m
нещо saglabaÄ_ и всички неща, които ви vienlaicÄ "mirdzÄ
raudzÄ gi, той s просто рамка, която включва" и "tÄ_" и "Форд модели в
не skaitÄ_m radÄ."Бу pasaulÄ ienÄ_k поколениеОбаче r всеки на
, tÄ_m atpakaÄ, ¼ отидете в основата.
при atpakaÄ, но ако sÄ_kotn, тогава iestÄ_j ¼ търси мир.
atgrieÅ ¡ anÄ_ на мира, трябва да бъде азбучен ".
AtpakaÄ ¼ anÄ_ вашето име такова че mÅ му noteiksmÄ "Е"бас 3/4 Ä "ба.
MÅ "Е" Ä paturÄ t Бу 3/4 пълни ба., зелени е apskaidrÄ "
" Е mÅ какви 3/4 Ä ", но запазва името зелено и работи само, и Ä ¼ Rams.
MÅ "Е Е" Ä/4 бас избрани ¡ Ана dÄ_vÄ _ iecietÄ
IecietÄ "бакалавър" bu. "¡
Ä · аристокрация, аристокрация носи a дълбоко valdÄ" Е ¡ "ValdÄ,
dÄ_vÄ diÅ Е ¡ Ана и 3/4 3/4
DiÅ enum, enum в
ДАО, ДАО отнема а слушаш Приливните ilgstamÄ" patÄ "
. izzÅ" d ако бавече не не
kÄ_d опасност.


Your thoughts

by , June 15, 2012

Ако използвате kÄ_d, темата "Какво sagrÄ_b на света,
знам, че той piedzÄ А ¡ провали" Vos.

by , June 30, 2012

"(C правото на което някои 3/4 u Ä ¼ auÅ palÄ" или владетел,
го с ieroÅ/4 u в играта свят без да се застрашава кораба той mÄ_ksl a augstÄ_kÄ
.

by , July 15, 2012

Дори и най-skaistÄ_k Малшанс ieroÄ_, www st
TÄ_dÄ Ä, ¼ от всички radÄ "bas ieroÄ_ nÄ" Свети
, kurÅ ¡ разбира хора в ieroÄ_ не действа, ако опаковката и Enlightened
. дневната живи www
се счита за се оставят в чест на IeroÄ_.
amatÄ и Бог е най-добрият начин за страна.

by , August 11, 2012

Докато pirmpasaul mÅ на r-ДАО "Е ä актуализации и престой, 3/4
VÄ_rd желание l не.

by , August 29, 2012

За да разберете на другата, тогава много prÄ_t.
, който разбира себе си, е сладък.
За pÄ_rvar други, много в играта тази
да pÄ_rvar себе си, е голям успех "izcÄ.

by , September 10, 2012

Великата хора thud навсякъде,
отдясно и лявата част, може да бъде.

by , September 25, 2012

Великата игра на "gs PirmtÄ lu glabÄ_,
, sevÄ", Светът самия pienÄ_k klÄ_.
и неговите подходи и не то не; си
Ä ¼ кочове и да се ползва мир на aizstÄ_vÄ "и labvÄ a
mÅ" ОЗИ.

by , October 10, 2012

Ако искате нещо да отговарят на краищата и предишния резултат,
¡ jÄ_Ä ¼ позволява значително разшири.
, ако искате нещо vÄ_j на darÄ "t
, тогава ¡ jÄ_Ä ¼ ° много по-силни като ¼ Е" t.