Хора Te Чинг училище Viļņa Zariņa

Home > latviešu > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Viļņa Zariņa, unknown

Всички включва
ДАО, но всички са създадени, собствените източници не, неговата дълбочина е безкрайно
, започва съществуващите неща.
той caurspiedīb relaxes в неговата
и му virmojum. в
в частност. той mirdzējum контрола.
той ще остане в единицата с вашия създание прах.
не се вижда, но навсякъде изпълнението.
неизвестна ми, че ще бъде той която факлата син на pirmtēv
на явленията. изглежда той по-рано
.


Your thoughts

by , June 22, 2012

Ако тази tÄ_j е valdÄ "¡ diÅ ³/4 en Ä_m е, знае, че той е този, който е
Е.

by , July 14, 2012

След като напуска Великата ДАО,
, тогава pienÄ_kum е силата и uzradÄ_.

by , August 6, 2012

Спре да prÄ_tojum,
И atziÅ като: "нацията simtkÄ_r gÄ_k на laimÄ" е tikumÄ за спиране на s.