Хора Te Чинг училище Gordon Sandgren

Home > svenska


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Gordon Sandgren, unknown

Хора, които може да се наблюдава не е вечен хора;
които могат да бъдат посочвани не е вечен името.
ineffable е на вселената произход;
, когато описанията за първи път, може да бъде стартиран всичко.
тази причина, когато едната е свободна от желание, мистерия
когато едната желае да видите хората демонстрации.
тези две са едни и същи.
, когато се прояви са дадени различни имена.
сходството в тяхната е мистерия, мистерия в мистерия
на вратата на всяка дълбочина.


Your thoughts

by , June 12, 2012

Търсене за него, той не може да се види.

by , June 24, 2012

Старите майстори на даоиското
Е деликатни, фантастично и мистична въздействие сили,
дълбочина, че един не разбират.

by , July 6, 2012

Не трябва да си екстремум.

by , July 29, 2012

От античността, позната и прегърна хора.

by , August 14, 2012

Когато Тао се губи
, които възникват задължения и правосъдието.

by , August 22, 2012

Отърви се от "Светейшество"изоставят"duktighet" и хората ще се възползват от нея hundredfold.